Previous Page  11 / 89 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 89 Next Page
Page Background

所有琴弦均散装供应

所有琴弦均散装供应

艺术家系列

艺术家系列

20

21

Dominant

小提琴琴弦

D

ominant

琴弦被广泛公认为“参考标

准”,采用高度灵活的多股合成弦

芯,温暖音色和手感堪比羊肠弦,对

湿度变化不敏感。声音柔和、清澈,音调稳

定、音色丰富。全球使用最广泛的琴弦之一

!

129

e

2

铬钢

球状尾部

129SN

e

2

碳钢

镀锡

可拆卸球状尾部

129MS

e

2

铬钢

环状尾部

130

e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

球状尾部

130MS

e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

环状尾部

131

a

1

合成弦芯

包铝绕丝

132

d

1

合成弦芯

包铝绕丝

132A

d

1

合成弦芯

包银绕丝

133

g

合成弦芯

包银绕丝

规格

千克

千克

千克

129

7.5 16.5

7.8 17.2

9.1 20.0

129SN

8.3 18.3

129MS

7.5 16.5

7.8 17.2

9.1 20.0

130

6.6 14.6

7.2 15.9

7.5 16.5

130MS

6.6 14.6

7.2 15.9

7.5 16.5

131

4.6 10.1

5.5 12.1

5.9 13.0

132

3.9 8.6

4.1 9.1

5.4 11.9

132A

4.0 8.8

4.5 9.9

5.5 12.1

133

3.9 8.6

4.4 9.9

4.9 10.8

材质

乐器

小提琴

⁄ – 32.5

厘米

| 12.8

英寸

Dominant

小提琴琴弦

套弦

小提琴

4

4

– 32.5

厘米

| 12.8

英寸

张力

(weich)

=

w

(mittel)

(stark)

=

st

产品目录中的所有编号均表示中等张力。对于低张力,目录编号后标有

“w”

,对于高张力,标有

“st”

129w

129st.

请在订购时指出。

130

131

132

133

135

129

131

132

133

135B

130

131

132A

133

135A

129

131

132A

133

135BA

129

e

2

129SN

e

2

129MS

e

2

130

e

2

130MS

e

2

131

a

1

132

d

1

132A

d

1

133

g

球状尾部上的丝线颜色

弦轴尾部上的丝线颜色